Україна

Промислово-аграрна країна з переважанням продукування сировини. Україна є одним із провідних експортерів деяких різновидів сільськогосподарської продукції. Господарський комплекс країни включає видобування корисних копалин, деякі галузі машинобудування, чорну й кольорову металургію тощо. Україна є потужним виробником електроенергії. Значні позиції займає виробництво військової техніки та зброї. Україна є одним із членів-засновників Організації Об'єднаних Націй, а також членом понад сорока міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ (1992), МВФ (1992), МБРР (1992), СОТ (2008), Ради Європи (1995), кандидат на членство в ЄС (з 2022).

32 роки Незалежності

Центр відновлення та реінтеграції України

Відновлення та реінтеграція деокупованих територій, також комплексний розвиток територій України.

30+ Projects Completed

Експерти

Артем Гончаренко

Експерт з публічного управління та адміністрування

Олена Волошкіна

– Д.т.н., проф., професор кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці

Сергій Пєтков

доктор юридичних наук, професор

Ігор Кулаков

Голова правління "Агенції відбудови України"

Новини

Blog Post

Цікаві факти

Збитки завдані окупантом з початку повномасштабного вторгнення

74000
зруйнованих будинків
337
зруйнованих шкіл
349
пошкоджених об'єктів інфраструктури

Держава про відбудову

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Просторовий розвиток

Експертизи

Архітектура та проектування

Консалтинг

Види експертиз:

Земельно-технічна

Земельно-технічні судові експертизи відносяться до інженерно-технічних видів експертиз і входить до десятки найбільш поширених і затребуваних судових експертиз в Україні.

Будівельно-технічна

Судові експертизи необхідні також при спірних питаннях в будівництві, розподілі або реконструкції будівель (споруд) Вам не обійтися без допомоги кваліфікованого фахівця в даній галузі.

Пожежно-технічна

Завданням пожежно-технічної експертизи є встановити справжню причину пожежі – це нелегке завдання для експертів, так як вогонь знищує буквально всі сліди.

Товарознавча

Експертиза машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання. Об’єктами експертизи цього виду можуть бути товари народного споживання, обладнання та сировина аб інші товари.

Сфера інтелектуальної власності

Основним завданням експертизи об’єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об’єктів, до яких належать об’єкти промислової власності, об’єкти авторського права і суміжних прав.

ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТІВ

Технічна експертиза документів поділяється на експертизу реквізитів документів, експертизу друкарських форм та експертизу матеріалів документів.

ФІЗИКО-ХІМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Фізико-хімічна експертиза – це одна з найбільш складних і відповідальних експертиз. Фізико-хімічна експертиза може проводитися як самостійне експертне дослідження речовин і матеріалів, так і входити до складу комплексного дослідження спільно з будівельно-технічною, автотехнічною, товарознавчою, екологічною експертизами, а також включатися в технічну експертизу документів в частині вирішення питань щодо встановлення давності їх виконання.

Оціночно-земельна

Завданням є визначення вартості земельних ділянок. Експертиза може бути призначена як за рішенням уповноваженого на це органу, так і за заявою юридичної або фізичної особи.

Оціночно-будівельна

Дослідження стану квартир, будинків, споруд, їх частин та інших об’єктів будівництва з метою визначення їх вартості в існуючому стані, вартості виконаних робіт або розміру завданих збитків.

Економічна

Спрямована на вивчення діяльності фінансово-економічного характеру, включає в себе перевірку документів бухгалтерського, податкового обліку а також дослідження кредитної діяльності.

Психологічна

Психологічна експертиза встановлює ті особливості психічної діяльності та такі їх прояви в поведінці особи, які мають юридичне значення та викликають певні правові наслідки.

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ

Установлення несправностей транспортного засобу (далі – ТЗ), які загрожували безпеці руху, причин їх утворення та часу виникнення (до дорожньо-транспортної пригоди (далі – ДТП) чи внаслідок неї або після неї), можливості виявлення несправності звичайно застосованими методами контролю за технічним станом ТЗ; визначення механізму впливу несправності на виникнення та розвиток пригоди.

ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень